OCN Customs Advisory and Logistics Services

bayrakFr bayrakEn bayrakTr
|
Contact
|
Site Map
|
Homepage
OcnGolgeAlt
Our Import Services
 • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota .gözetim .standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
Our Export Services
 • İhracat Beyannemesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde oluşturulup tescili
Our Consultancy Services
 • Gözetim Belgesi, Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgeleri, Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi
 • Request Form
  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve talep etmek için talep formumuzu doldurunuz.
Ocn Golge Alt
Homepage Corporate Services Catalogue Links Contact

Gümrük İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Gümrük Müdürlüğüne sunulması zorunlu evraklar

 • İmza Sirküleri - (Noter Onaylı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi - (Asıl)
 • V.D Mükellefiyet Yazısı - (Asıl)
 • Vekaletname - (Noter Onaylı)
 • Faaliyet Belgesi - (Asıl)
 • İmzaya Yetkili Kişi-lerin Kimlik Fotokopileri - (Noter Onaylı)

Daha önce firmanız adına gümrük idaresine 63 Seri Nolu GGT ne istinaden Firma Dosyanız verildiyse dosyanın sunulduğuna dair yazının fotokopisi ve vekaletname yeterli olacaktır.Gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere OCN' ye sunulması gereken evraklar

 • Şirket Kaşeniz (Otamatik) - (1 adet)
 • Antetli Kağıdınız - ( Yeterli miktarda)
 • Faturanız - (Yeterli miktarda)

Çeşitli onay ve müracaatlarda gerekli olması muhtemel Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, TSE belgesi, Marka Tescil Belgesi, Analiz Raporları gibi evrakların fotokopilerinin sunulması yeterli olacaktır.